måndag, april 20, 2009

temp-lösenord

Person 1: Du får ett temp-lösenord, Temp1234
Person 2: Mm, G
Person 1: Nej, T
Person 2: Ah, T
Person 1: Mm, T, E
Person 2: T, G
Person 1: ...

Inga kommentarer: